Förklaring av ordet nedringd. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedringd.

Nedringd uttal och förklaring

Nedringd uttalas ned|ringd el. ner|ringd och är ett adjektiv och ordets betydelse är överhopad med telefonsamtal.

Ordformer av nedringd

Böjning (i positiv) nedringd en ~ + subst. nedringt ett ~ + subst. nedringda den/det/de ~ + subst. nedringde den ~ + mask. subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerringd en ~ + subst. nerringt ett ~ + subst. nerringda den/det/de ~ + subst. nerringde den ~ + mask. subst.

Nedringd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar