Förklaring av ordet nedrullad. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedrullad.

Nedrullad uttal och förklaring

Nedrullad uttalas ned|rull|ad el. ner|rull|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedrullad

Böjning (i positiv) nedrullad en ~ + subst. nedrullat ett ~ + subst. nedrullade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerrullad en ~ + subst. nerrullat ett ~ + subst. nerrullade den/det/de ~ + subst.

Nedrullad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar