Förklaring av ordet nedrustningsförhandling. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedrustningsförhandling.

Nedrustningsförhandling uttal och förklaring

Nedrustningsförhandling uttalas ned|rust|nings|för|handl|ing el. ner|rust|nings|för|handl|ing och är ett substantiv.

Ordformer av nedrustningsförhandling

Singular

 • nedrustningsförhandling obestämd grundform
 • nedrustningsförhandlings obestämd genitiv
 • nedrustningsförhandlingen bestämd grundform
 • nedrustningsförhandlingens bestämd genitiv

Plural

 • nedrustningsförhandlingar obestämd grundform
 • nedrustningsförhandlingars obestämd genitiv
 • nedrustningsförhandlingarna bestämd grundform
 • nedrustningsförhandlingarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerrustningsförhandling obestämd grundform
 • nerrustningsförhandlings obestämd genitiv
 • nerrustningsförhandlingen bestämd grundform
 • nerrustningsförhandlingens bestämd genitivVariantstavning plural nerrustningsförhandlingar obestämd grundform
 • nerrustningsförhandlingars obestämd genitiv
 • nerrustningsförhandlingarna bestämd grundform
 • nerrustningsförhandlingarnas bestämd genitiv

Nedrustningsförhandling är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar