Förklaring av ordet nedsablad. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedsablad.

Nedsablad uttal och förklaring

Nedsablad uttalas ned|sabl|ad el. ner|sabl|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedsablad

Böjning (i positiv) nedsablad en ~ + subst. nedsablat ett ~ + subst. nedsablade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersablad en ~ + subst. nersablat ett ~ + subst. nersablade den/det/de ~ + subst.

Nedsablad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar

Populärast: