Förklaring av ordet nedsatt. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedsatt.

Nedsatt uttal och förklaring

Nedsatt uttalas ned|satt el. ner|satt och är ett adjektiv och ordets betydelse är nedsatt hörsel.

Ordformer av nedsatt

Böjning (i positiv) nedsatt en ~ + subst. nedsatt ett ~ + subst. nedsatta den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersatt en ~ + subst. nersatt ett ~ + subst. nersatta den/det/de ~ + subst.

Nedsatt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Se även nedsatt synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar