Förklaring av ordet nedsköljd. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedsköljd.

Nedsköljd uttal och förklaring

Nedsköljd uttalas ned|sköljd el. ner|sköljd och är ett adjektiv.

Ordformer av nedsköljd

Böjning (i positiv) nedsköljd en ~ + subst. nedsköljt ett ~ + subst. nedsköljda den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersköljd en ~ + subst. nersköljt ett ~ + subst. nersköljda den/det/de ~ + subst.

Nedsköljd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar