Förklaring av ordet nedskrift. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedskrift.

Nedskrift uttal och förklaring

Nedskrift uttalas ned|skrift el. ner|skrift och är ett substantiv.

Ordformer av nedskrift

Singular

  • nedskrift obestämd grundform
  • nedskrifts obestämd genitiv
  • nedskriften bestämd grundform
  • nedskriftens bestämd genitivVariantstavning singular nerskrift obestämd grundform
  • nerskrifts obestämd genitiv
  • nerskriften bestämd grundform
  • nerskriftens bestämd genitiv

Nedskrift är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar