Förklaring av ordet nedskrivning. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedskrivning.

Nedskrivning uttal och förklaring

Nedskrivning uttalas ned|skriv|ning el. ner|skriv|ning och är ett substantiv.

Ordformer av nedskrivning

Singular

 • nedskrivning obestämd grundform
 • nedskrivnings obestämd genitiv
 • nedskrivningen bestämd grundform
 • nedskrivningens bestämd genitiv

Plural

 • nedskrivningar obestämd grundform
 • nedskrivningars obestämd genitiv
 • nedskrivningarna bestämd grundform
 • nedskrivningarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerskrivning obestämd grundform
 • nerskrivnings obestämd genitiv
 • nerskrivningen bestämd grundform
 • nerskrivningens bestämd genitivVariantstavning plural nerskrivningar obestämd grundform
 • nerskrivningars obestämd genitiv
 • nerskrivningarna bestämd grundform
 • nerskrivningarnas bestämd genitiv

Nedskrivning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar