Förklaring av ordet nedsläckning. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedsläckning.

Nedsläckning uttal och förklaring

Nedsläckning uttalas ned|släck|ning el. ner|släck|ning och är ett substantiv.

Ordformer av nedsläckning

Singular

 • nedsläckning obestämd grundform
 • nedsläcknings obestämd genitiv
 • nedsläckningen bestämd grundform
 • nedsläckningens bestämd genitiv

Plural

 • nedsläckningar obestämd grundform
 • nedsläckningars obestämd genitiv
 • nedsläckningarna bestämd grundform
 • nedsläckningarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nersläckning obestämd grundform
 • nersläcknings obestämd genitiv
 • nersläckningen bestämd grundform
 • nersläckningens bestämd genitivVariantstavning plural nersläckningar obestämd grundform
 • nersläckningars obestämd genitiv
 • nersläckningarna bestämd grundform
 • nersläckningarnas bestämd genitiv

Nedsläckning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar