Förklaring av ordet nedslag. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedslag.

Nedslag uttal och förklaring

Nedslag uttalas ned|slag el. ner|slag och är ett substantiv, andra ändelser är -et; pl. nedslag.

Ordformer av nedslag

Singular

 • nedslag obestämd grundform
 • nedslags obestämd genitiv
 • nedslaget bestämd grundform
 • nedslagets bestämd genitiv

Plural

 • nedslag obestämd grundform
 • nedslags obestämd genitiv
 • nedslagen bestämd grundform
 • nedslagens bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerslag obestämd grundform
 • nerslags obestämd genitiv
 • nerslaget bestämd grundform
 • nerslagets bestämd genitivVariantstavning plural nerslag obestämd grundform
 • nerslags obestämd genitiv
 • nerslagen bestämd grundform
 • nerslagens bestämd genitiv

Nedslag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar