Förklaring av ordet nedslagen. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedslagen.

Nedslagen uttal och förklaring

Nedslagen uttalas ned|slagen och är ett adjektiv och ordets betydelse är i angiven bet. endast ned-, modfälld, nedstämd, sorgsen.

Ordformer av nedslagen

Böjning (i positiv) nedslagen en ~ + subst. nedslaget ett ~ + subst. nedslagna den/det/de ~ + subst. nedslagne den ~ + mask. subst.

Nedslagen är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Se även nedslagen synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar