Förklaring av ordet nedslagning. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedslagning.

Nedslagning uttal och förklaring

Nedslagning uttalas ned|slag|ning el. ner|slag|ning och är ett substantiv.

Ordformer av nedslagning

Singular

 • nedslagning obestämd grundform
 • nedslagnings obestämd genitiv
 • nedslagningen bestämd grundform
 • nedslagningens bestämd genitiv

Plural

 • nedslagningar obestämd grundform
 • nedslagningars obestämd genitiv
 • nedslagningarna bestämd grundform
 • nedslagningarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nerslagning obestämd grundform
 • nerslagnings obestämd genitiv
 • nerslagningen bestämd grundform
 • nerslagningens bestämd genitivVariantstavning plural nerslagningar obestämd grundform
 • nerslagningars obestämd genitiv
 • nerslagningarna bestämd grundform
 • nerslagningarnas bestämd genitiv

Nedslagning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar