Förklaring av ordet nedtryckning. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedtryckning.

Nedtryckning uttal och förklaring

Nedtryckning uttalas ned|tryck|ning el. ner|tryck|ning och är ett substantiv.

Ordformer av nedtryckning

Singular

 • nedtryckning obestämd grundform
 • nedtrycknings obestämd genitiv
 • nedtryckningen bestämd grundform
 • nedtryckningens bestämd genitiv

Plural

 • nedtryckningar obestämd grundform
 • nedtryckningars obestämd genitiv
 • nedtryckningarna bestämd grundform
 • nedtryckningarnas bestämd genitiv
 • Variantstavning singular nertryckning obestämd grundform
 • nertrycknings obestämd genitiv
 • nertryckningen bestämd grundform
 • nertryckningens bestämd genitivVariantstavning plural nertryckningar obestämd grundform
 • nertryckningars obestämd genitiv
 • nertryckningarna bestämd grundform
 • nertryckningarnas bestämd genitiv

Nedtryckning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar