Förklaring av ordet nedtryckt. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedtryckt.

Nedtryckt uttal och förklaring

Nedtryckt uttalas ned|tryckt el. ner|tryckt och är ett adjektiv.

Ordformer av nedtryckt

Böjning (i positiv) nedtryckt en ~ + subst. nedtryckt ett ~ + subst. nedtryckta den/det/de ~ + subst. nedtryckte den ~ + mask. subst. Variantstavning böjning (i positiv) nertryckt en ~ + subst. nertryckt ett ~ + subst. nertryckta den/det/de ~ + subst. nertryckte den ~ + mask. subst.

Nedtryckt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Se även nedtryckt synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar