Förklaring av ordet nedvikt. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedvikt.

Nedvikt uttal och förklaring

Nedvikt uttalas ned|vikt el. ner|vikt och är ett adjektiv.

Ordformer av nedvikt

Böjning (i positiv) nedvikt en ~ + subst. nedvikt ett ~ + subst. nedvikta den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nervikt en ~ + subst. nervikt ett ~ + subst. nervikta den/det/de ~ + subst.

Nedvikt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar