Förklaring av ordet negativ. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet negativ.

Negativ uttal och förklaring

Negativ uttalas neg|at|iv [ne´- el. neg´-, äv. -i´v] och är ett adjektiv, andra ändelser är -t -a och ordets betydelse är motsatt: positiv, negativ elektricitet med överskott av elektroner av vanligt slag.

Ordformer av negativ

Böjning (i positiv) negativ en ~ + subst. negativt ett ~ + subst. negativa den/det/de ~ + subst. negative den ~ + mask. subst. Komparation negativare en/ett/den/det/de ~ + subst. negativast är ~ negativaste den/det/de ~ + subst.

Negativ är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Se även negativ synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar