Förklaring av ordet nek. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nek.

Nek uttal och förklaring

Nek uttalas nek och är ett substantiv, andra ändelser är -en; pl. -ar el. -er och ordets betydelse är kärve.

Ordformer av nek

Singular

 • nek obestämd grundform
 • neks obestämd genitiv
 • neken bestämd grundform
 • nekens bestämd genitiv

Plural

 • nekar obestämd grundform
 • nekars obestämd genitiv
 • nekarna bestämd grundform
 • nekarnas bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

 • neker obestämd grundform
 • nekers obestämd genitiv
 • nekerna bestämd grundform
 • nekernas bestämd genitiv

Nek är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar

Populärast: