Förklaring av ordet nemesis. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nemesis.

Nemesis uttal och förklaring

Nemesis uttalas nemes|is [ne´-] oböjligt och är ett substantiv och ordets betydelse är hämnande makt, vedergällning, en nemesis.

Ordformer av nemesis

Singular

  • nemesis obestämd grundform
  • nemesis obestämd genitiv

Nemesis är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar