Förklaring av ordet neutralitetsdeklaration. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet neutralitetsdeklaration.

Neutralitetsdeklaration uttal och förklaring

Neutralitetsdeklaration uttalas neutr|al|itets|de|klar|at|ion och är ett substantiv.

Ordformer av neutralitetsdeklaration

Singular

  • neutralitetsdeklaration obestämd grundform
  • neutralitetsdeklarations obestämd genitiv
  • neutralitetsdeklarationen bestämd grundform
  • neutralitetsdeklarationens bestämd genitiv

Plural

  • neutralitetsdeklarationer obestämd grundform
  • neutralitetsdeklarationers obestämd genitiv
  • neutralitetsdeklarationerna bestämd grundform
  • neutralitetsdeklarationernas bestämd genitiv

Neutralitetsdeklaration är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar