Förklaring av ordet neutralitetsförklaring. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet neutralitetsförklaring.

Neutralitetsförklaring uttal och förklaring

Neutralitetsförklaring uttalas neutr|al|itets|för|klar|ing och är ett substantiv.

Ordformer av neutralitetsförklaring

Singular

  • neutralitetsförklaring obestämd grundform
  • neutralitetsförklarings obestämd genitiv
  • neutralitetsförklaringen bestämd grundform
  • neutralitetsförklaringens bestämd genitiv

Plural

  • neutralitetsförklaringar obestämd grundform
  • neutralitetsförklaringars obestämd genitiv
  • neutralitetsförklaringarna bestämd grundform
  • neutralitetsförklaringarnas bestämd genitiv

Neutralitetsförklaring är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar