Förklaring av ordet neutralitetspolitik. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet neutralitetspolitik.

Neutralitetspolitik uttal och förklaring

Neutralitetspolitik uttalas neutr|al|itets|pol|it|ik och är ett substantiv.

Ordformer av neutralitetspolitik

Singular

  • neutralitetspolitik obestämd grundform
  • neutralitetspolitiks obestämd genitiv
  • neutralitetspolitiken bestämd grundform
  • neutralitetspolitikens bestämd genitiv

Neutralitetspolitik är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar