Förklaring av ordet niodraget. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet niodraget.

Niodraget uttal och förklaring

Niodraget uttalas nio|drag|et och är ett substantiv bestämd form och ordets betydelse är i uttr. som vid niodraget.

Ordformer av niodraget

Singular

  • niodraget bestämd grundform

Niodraget är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar