Förklaring av ordet nioföreställning. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nioföreställning.

Nioföreställning uttal och förklaring

Nioföreställning uttalas nio|före|ställ|ning och är ett substantiv och ordets betydelse är på biograf.

Ordformer av nioföreställning

Singular

  • nioföreställning obestämd grundform
  • nioföreställnings obestämd genitiv
  • nioföreställningen bestämd grundform
  • nioföreställningens bestämd genitiv

Plural

  • nioföreställningar obestämd grundform
  • nioföreställningars obestämd genitiv
  • nioföreställningarna bestämd grundform
  • nioföreställningarnas bestämd genitiv

Nioföreställning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar