Förklaring av ordet niosvansad. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet niosvansad.

Niosvansad uttal och förklaring

Niosvansad uttalas nio|svans|ad och är ett adjektiv och ordets betydelse är niosvansad katt ä. straffredskap.

Ordformer av niosvansad

Böjning (i positiv) niosvansad en ~ + subst. niosvansat ett ~ + subst. niosvansade den/det/de ~ + subst.

Niosvansad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar

Populärast: