Förklaring av ordet nitroförening. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nitroförening.

Nitroförening uttal och förklaring

Nitroförening uttalas nitro|för|en|ing och är ett substantiv och ordets betydelse är som innehåller nitrogrupp(er).

Ordformer av nitroförening

Singular

  • nitroförening obestämd grundform
  • nitroförenings obestämd genitiv
  • nitroföreningen bestämd grundform
  • nitroföreningens bestämd genitiv

Plural

  • nitroföreningar obestämd grundform
  • nitroföreningars obestämd genitiv
  • nitroföreningarna bestämd grundform
  • nitroföreningarnas bestämd genitiv

Nitroförening är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar