Förklaring av ordet nittiotalism. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nittiotalism.

Nittiotalism uttal och förklaring

Nittiotalism uttalas nit|tio|tal|ism [-is´m] äv. nit|ti|tal|ism och är ett substantiv, andra ändelser är -en och ordets betydelse är kulturriktning som präglar -talet i Sverige.

Ordformer av nittiotalism

Singular

  • nittiotalism obestämd grundform
  • nittiotalisms obestämd genitiv
  • nittiotalismen bestämd grundform
  • nittiotalismens bestämd genitivVariantstavning singular nittitalism obestämd grundform
  • nittitalisms obestämd genitiv
  • nittitalismen bestämd grundform
  • nittitalismens bestämd genitiv

Nittiotalism är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar