Förklaring av ordet nobel. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nobel.

Nobel uttal och förklaring

Nobel uttalas nobel [nå´-] och är ett adjektiv, andra ändelser är -t nobla och ordets betydelse är ädelsinnad, högsinnad, förnäm, fin.

Ordformer av nobel

Böjning (i positiv) nobel en ~ + subst. nobelt ett ~ + subst. nobla den/det/de ~ + subst. noble den ~ + mask. subst. Komparation noblare en/ett/den/det/de ~ + subst. noblast är ~ noblaste den/det/de ~ + subst.

Nobel är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Se även nobel synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar