Förklaring av ordet nogräknad. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nogräknad.

Nogräknad uttal och förklaring

Nogräknad uttalas nog|räkn|ad och är ett adjektiv och ordets betydelse är fordrande, kinkig.

Ordformer av nogräknad

Böjning (i positiv) nogräknad en ~ + subst. nogräknat ett ~ + subst. nogräknade den/det/de ~ + subst.

Nogräknad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar