Förklaring av ordet noppig. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet noppig.

Noppig uttal och förklaring

Noppig uttalas nopp|ig äv. noppr|ig och är ett adjektiv, andra ändelser är -t -a och ordets betydelse är knottrig, noppigt tyg.

Ordformer av noppig

Böjning (i positiv) noppig en ~ + subst. noppigt ett ~ + subst. noppiga den/det/de ~ + subst. Komparation noppigare en/ett/den/det/de ~ + subst. noppigast är ~ noppigaste den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nopprig en ~ + subst. nopprigt ett ~ + subst. noppriga den/det/de ~ + subst. Variantstavning komparation nopprigare en/ett/den/det/de ~ + subst. nopprigast är ~ nopprigaste den/det/de ~ + subst.

Noppig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar

Populärast: