Förklaring av ordet nor. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nor.

Nor uttal och förklaring

Nor uttalas nor och är ett substantiv, andra ändelser är -et; pl. nor och ordets betydelse är smalt vatten mellan större vatten(drag).

Ordformer av nor

Singular

  • nor obestämd grundform
  • nors obestämd genitiv
  • noret bestämd grundform
  • norets bestämd genitiv

Plural

  • nor obestämd grundform
  • nors obestämd genitiv
  • noren bestämd grundform
  • norens bestämd genitiv

Nor är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar