Förklaring av ordet norden. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet norden.

Norden uttal och förklaring

Norden uttalas nord|en och är ett substantiv bestämd form och ordets betydelse är de nordligt belägna länderna el. områdena, ofta de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge o. Sverige) o. i denna anv. mest skrivet Norden.

Ordformer av norden

Singular

  • norden bestämd grundform
  • nordens bestämd genitiv

Norden är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar