Förklaring av ordet nordskånsk. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nordskånsk.

Nordskånsk uttal och förklaring

Nordskånsk uttalas nord|skånsk och är ett adjektiv, andra ändelser är -t -a.

Ordformer av nordskånsk

Böjning (i positiv) nordskånsk en ~ + subst. nordskånskt ett ~ + subst. nordskånska den/det/de ~ + subst.

Nordskånsk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar