Förklaring av ordet norskfödd. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet norskfödd.

Norskfödd uttal och förklaring

Norskfödd uttalas norsk|född och är ett adjektiv.

Ordformer av norskfödd

Böjning (i positiv) norskfödd en ~ + subst. norskfött ett ~ + subst. norskfödda den/det/de ~ + subst. norskfödde den ~ + mask. subst.

Norskfödd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar