Förklaring av ordet porrig. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet porrig.

Porrig uttal och förklaring

Porrig uttalas porr|ig och är ett adjektiv, andra ändelser är -t -a och ordets betydelse är pornografisk.

Ordformer av porrig

Böjning (i positiv) porrig en ~ + subst. porrigt ett ~ + subst. porriga den/det/de ~ + subst. porrige den ~ + mask. subst. Komparation porrigare en/ett/den/det/de ~ + subst. porrigast är ~ porrigaste den/det/de ~ + subst.

Porrig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Se även porrig synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar