Förklaring av ordet programstyrd. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet programstyrd.

Programstyrd uttal och förklaring

Programstyrd uttalas pro|gram|styrd och är ett adjektiv.

Ordformer av programstyrd

Böjning (i positiv) programstyrd en ~ + subst. programstyrt ett ~ + subst. programstyrda den/det/de ~ + subst.

Programstyrd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar