Ortnamn Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ortnamn, varianter, uttal och böjningar av ortnamn

Ortnamn synonym, annat ord för ortnamn, vad betyder ortnamn, förklaring, uttal och böjningar av ortnamn.

Vad betyder och hur uttalas ortnamn

Ortnamn uttalas ortnamn se ort(s)namn.

Ordformer av ortnamn

ortnamn se ort(s)namn

Hur används ordet ortnamn

  1. Galgbacke, även Galgberg eller Galgberget, var namnet på en plats för avrättning av dödsdömda brottslingar. Namnet kommer från de galgar som användes vid hängningarna, men även andra avrättningsmetoder kunde förekomma på platsen. Galgberget är även ett ortnamn som återfinns i många svenska tätorter. Galgberget i Visby är ett naturreservat, och galgen här är Skandinaviens enda bevarade galge. (källa)
  2. Runt om Skandinavien finns flera tidiga omnämnanden av termen. På urnordiska återfinns formen gudija från den norska runstenen Nordhuglostenen (Rundata N KJ65 U). Senare återkommer ordet i formen goði på två danska runstenar, dels Glavendrupstenen (DR 209) och dels Helnæsstenen (DR 190). Det finns också ett antal ortnamn – såsom Gudby i Södermanland i Sverige – som sannolikt fått namn efter begreppet. (källa)
  3. Ordet förekommer ensamt eller som del i ortnamn. (källa)
  4. Även en sjö som bildats genom strandförskjutning kan ibland benämnas som vikar. Ett exempel är Brunnsviken i Stockholm. Ordet vik syns i många svenska ortnamn, inklusive i Västervik och Örnsköldsvik. (källa)
  5. -hult – ett led i sydsvenska ortnamn. (källa)
  6. Bondebefolkningen inflyttade under järnåldern, även den sannolikt främst västerifrån, och spred sig av ortnamn att döma sedan vidare från Jämtland till övriga Mellannorrland. Bondebefolkningen kan ha ingått i ett mellannorrländskt småkungarike eller hövdingadöme vid folkvandringstid, men var ett självständigt folk under vikingatid då parlamentet jamtamot formerades. (källa)
  7. Fornlämningar och andra yngre lämningar från mänsklig verksamhet, odlingsrösen, gamla husgrunder och annat är del i kulturmiljön. Den omfattar även de kulturlämningar som finns under mark och vatten och endast är åtkomligt arkeologiskt. Ofta räknas även ortnamn som del av kulturmiljön. (källa)
  8. Ordet kyrkby ingår i sammansatta ortnamn som Håbo-Tibble kyrkby, By kyrkby, Solna kyrkby, Grangärde kyrkby, Täby kyrkby, Ösmo kyrkby och Österhaninge kyrkby. Även det enkla Kyrkbyn kan förekomma som ortnamn. C. M. Rosenberg redovisar 1883 inte mindre än tretton sådana, främst i mellersta och norra Sverige. Dessutom finns några varianter med Kyrkeby, Kyrkebyn och Kyrkoby. Den sistnämnda förekommer särskilt i Svenskfinland, till exempel Helsinge kyrkoby. En Kyrkby ligger även på Åland. (källa)
  9. Landskap är geografiska områden som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor starkt identifierar sig med än i dag. Därför lever landskapen kvar i bland annat ortnamn, dialekter, folkdräkter samt gamla traditioner av olika slag, och varje landskap har sina egna landskapssymboler. I många länder lever en gammal indelning kvar även om det finns betydande skillnader mellan historiska landskap och nuvarande formell indelning. (källa)
  10. Lantmäteriet, tidigare Lantmäteriverket och 21 lantmäterimyndigheter, blev den 1 september 2008 samlat i en myndighet med det officiella namnet Lantmäteriet. Lantmäteriet har till uppgift att tillhandahålla geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige. Lantmäteriet är också sedan den 1 juni 2008 inskrivningsmyndighet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.