Osorterad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder osorterad, varianter, uttal och böjningar av osorterad

Osorterad synonym, annat ord för osorterad, vad betyder osorterad, förklaring, uttal och böjningar av osorterad.

Synonym till osorterad

Hur används ordet osorterad

  1. Morän är en jordart bildad av en glaciär eller inlandsis, genom en osorterad avlagring av bergmaterial direkt från glaciäris. Landformen morän består av denna jordart.
  2. Jordarten kännetecknas av en osorterad blandning av olika partikelstorlekar, från lerpartiklar (<, 0,002 mm) till block (>, 60 cm). Moränerna klassificeras efter sitt bildningssätt varför morän även kan vara relativt ensorterad, de brukar då kunna särskiljas från strömningsavlagrat material genom sin kantighet. Beroende på bildningssätt talas det om utsmältningsmorän, flytmorän eller bottenmorän. De mindre partiklarna som "bäddar in" de större partiklarna kallas för matris och de större partiklarna kallas för block. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.