Oundgänglig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oundgänglig, varianter, uttal och böjningar av oundgänglig

Oundgänglig synonym, annat ord för oundgänglig, vad betyder oundgänglig, förklaring, uttal och böjningar av oundgänglig.

Synonym till oundgänglig

Vad betyder och hur uttalas oundgänglig

Oundgänglig uttalas o|und|gäng|lig och är ett adjektiv -t -a.

Oundgänglig betyder:

Ordformer av oundgänglig

Böjning (i positiv) oundgänglig en ~ + subst. oundgängligt ett ~ + subst. oundgängliga den/det/de ~ + subst. oundgänglige den ~ + mask. subst. Komparation oundgängligare en/ett/den/det/de ~ + subst. oundgängligast är ~ oundgängligaste den/det/de ~ + subst.

Oundgänglig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Oundgänglig på Engelska

  • necessary - a good knowledge of languages is essential in international work

Hur används ordet oundgänglig

  1. I Sverige användes milstolpar från 1649 års Gästgivarordning till 1890-talet för att markera avstånd längs landsvägar och senare häradsvägar. Genom stormaktstidens ökande centralförvaltning och ökande resande, hade belastningen på allmogens skjutsplikt nått outhärdliga nivåer och en lindring var oundgänglig. Det skedde genom att Kronan införde (och strikt tillämpade) traktamenten och resepenningar till sina ämbetsmän, vilket i sin tur skapade behov av kunskap om avstånd i landet. Tidigare användes landskapsmilar, som skiljde sig från landskap till landskap. Att överge de gamla bekanta och erkända olika landskapsmilarna och övergå till en enda gemensam mil, krävde konkreta och erkända markeringar som kunde vinna allmogens förtroende. Lösningen blev milstolpar, något som funnits i Europa under Romartiden och därefter i Danmark under 1500-talet. Vanligen sattes en större stolpe upp vid varje hel mil, och mindre stolpar som markerade halva och fjärdedels mil. På sina håll sattes två trästolpar upp på helmilplats, en på var sida av vägen. Det är då svensk gammal mil som avses, vilket motsvarade 18000 alnar, alltså cirka 10 688 meter. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.