Oväntad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oväntad, varianter, uttal och böjningar av oväntad

Oväntad synonym, annat ord för oväntad, vad betyder oväntad, förklaring, uttal och böjningar av oväntad.

Synonymer till oväntad

Andra språk

Oväntad på Engelska

  • unexpected - not unexpectedly, he came last in the race, an unexpected (a surprise) victory

Hur används ordet oväntad

  1. En gäst är en besökare, det vill säga en person som besöker ett ställe. En gäst bor eller arbetar vanligtvis inte på det stället som denne besöker. En "inbjuden gäst" är en gäst som är särskilt inbjuden till ett ställe, antingen muntligt eller via skriftlig inbjudan. Detta är särskilt vanligt då många gäster väntas besöka stället eller vid festliga tillställningar. Motsatsen till "inbjuden gäst" är "objuden gäst", vilket avser en oväntad gäst men inte nödvändigtvis ovälkommen. Att "våldgästa" någon är att komma objuden och eventuellt även tigga till sig saker som mat eller sovplats. (källa)
  2. Genom kontakt med sjuka djur, myggbett, fästingbett, eller genom inandning av förorenat damm (jordbävning), myggbett En oväntad källa till smitta är äldre husgolv, väggar och tak som hemmafixare kan råka ut för. Även sorkfeber kan smitta på detta sätt. (källa)
  3. Helvetesmaskin kallades sedan slutet av 1600-talet ett med krut, bomber eller andra sprängämnen utrustat fartyg, som drevs eller fick flyta mot broar, dammar och dylikt, där det genom stöten exploderade och åstadkom förödelse. Numera menar man med helvetesmaskin vanligen ett för åstadkommande av en oväntad och förstörande explosion avsett mordverktyg, till exempel en med ett explosivt ämne fylld låda, vilken efter en viss beräknad tid exploderar. De användes vid attentat av anarkister i 1800-talets Ryssland, så kallade nihilister. (källa)
  4. Ett mirakel (franska: miracle, från latinets miraculum) eller under är en oväntad och uppseendeväckande händelse som inte kan förklaras med enbart naturliga processer. Ett mirakel betraktas ofta som ett övernaturligt eller ett Gudomligt ingripande. Begreppen mirakel och under syftar på en händelse. Ett ting som är uppseendeväckande – särskilt om det kan tros vara skapat av någon övernaturlig kraft – kan benämnas underverk. Den som utför dessa under kallas undergörare. (källa)
  5. Den är oväntad. Ju mer oväntat något är, desto större nyhetsvärde. Inom kommersiella nyhetsmedier (inklusive kvällstidningar) ger mycket oväntade nyheter stora, svarta rubriker, de benämns ofta som sensationer eller (om de har negativt innehåll) skandaler. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.