Påbörja synonym, annat ord för påbörja, vad betyder påbörja, förklaring, uttal och böjningar av påbörja.

Synonymer till påbörja

Påbörja översättning

Engelska

begin
negotiations with the company were begun in the autumn

Hur används ordet påbörja

  1. Gymnasieingenjörsutbildningen är en ettårig utbildning. Den kan sökas av den som genomfört ett tekniskt gymnasieprogram (eller likvärdigt) med minst 2250 godkända poäng. Utbildningen kan sökas fram till det år man fyller 22. Man behöver alltså inte påbörja den direkt efter avslutningen av sin grundläggande gymnasieutbildning. (wikipedia.org)
  2. Häktningsförhandling kallas i svensk rätt den förhandling i allmän domstol (som första peninsinstans tingsrätt), vilken syftar till att avgöra huruvida en person skall häktas eller ej. Häktningsframställan påkallas av åklagare antingen skriftligt eller muntligt till rätten och måste hållas senast kl 12 den tredje dagen sedan personen ifråga anhållits. Rätten måste sedan inom 4 dygn från att personen är anhållen påbörja häktningsförhandling. Under häktningsförhandlingen är den tilltalade frihetsberövad. (wikipedia.org)
  3. Mittbacken, även benämnd centerhalv (på engelska: centre-half, stopper eller central defender), har en ursprungsposition i mitten av det egna lagets bakre försvarslinje. Den huvudsakliga uppgiften för en mittback är att förhindra motståndarnas spelare, framför allt motståndarnas centrala anfallare, från att göra mål samt påbörja lagets anfallsspel från egen planhalva. (wikipedia.org)
  4. Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada. Skadan kan komma från främmande organismer som trängt in i vävnaden, mekaniska eller skador på cellerna eller irriterande ämnen. Inflammationen är organismens ansträngning att ta bort de störande faktorerna och påbörja läkningsprocessen. Begreppet inflammation innebär inte i sig att det förekommer en infektion. Men det är vanligt att infektioner sätter igång inflammationer. (wikipedia.org)
  5. Inkoativ (av latin inchoativus, av incoho, "påbörja", "inleda") är en verbal aspekt som markerar början till någonting. I svenskan återfinns en historisk inkoativ i de flesta verb som slutar på -na. Till exempel kommer lämna (fornsvenska lifna) från en inkoativform av urgermanska liban som betyder stanna kvar. (wikipedia.org)
  6. En skicklig brodör ombesörjer att baksidan är minst lika konstfärdig som framsidan, oavsett om broderiet ramas in eller inte. Det innebär att inga trådar skall korsas eller gå i sidled på baksidan, inte ens vid fästningarna av garnet, utan alla stygn skall vara helt lodräta på baksidan. Detta förutsätter en viss planering i broderandet och att stygnen på framsidan ibland "sys fel" för att bli rätt. Genom att påbörja sömnaden i nederkant till vänster och sy alla bottenstygn en bit innan man vänder för att sy överstygnet underlättas det hela. Med beaktande att broderiet i sig bör påbörjas i mittens närhet för att successivt broderas utåt vardera håll ganska jämnt fördelat, i syfte att minimera snedvridning av bottentyget. (wikipedia.org)
  7. Kvickleravlagringar finns sällan vid jordytan, utan är vanligtvis täckta av ytjord. Normalt kan denna jord absorbera de flesta stresser, som regn eller mindre skalv. Dock kan plötsliga överväldigande stressfaktorer—som jordskalv eller stora regnmängder som mättar ytlagret—störa leran och påbörja likvifaktionsprocessen. (wikipedia.org)
  8. Efter avlagd examen kan man påbörja allmäntjänstgöring (AT), en 18 till 24 månader lång utbildningstjänst, varefter man efter lyckat AT-prov kan ansöka om legitimation. (wikipedia.org)
  9. Akinetisk mutism är vanlig vid många svåra neurologiska sjukdomstillstånd. Akinesi betyder oförmåga att påbörja rörelser beroende på hjärnskador. Akinetisk mutism förekommer bland annat vid demenstillstånd, efter hjärnblödning alternativt blodpropp i hjärnan, hjärntumör och förgiftning med kolmonoxid. (wikipedia.org)
  10. Många nyårslöften i västvärlden innehåller en förbättring av fysisk hälsa eller utseende. Till exempel kan en persons löfte vara att begränsa eller helt avsluta intaget av alkohol, tobak eller andra droger. En student kan till exempel göra ett löfte att koncentrera sig på sina studier, alternativt sitt sociala liv. Löften om att äta vettigare eller påbörja regelbunden träning är också vanligt. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Påbörja Synonymer Betyder Uttal