Påpeka synonym, annat ord för påpeka, vad betyder påpeka, förklaring, uttal och böjningar av påpeka.

Synonymer till påpeka

Vad betyder och hur uttalas påpeka

Påpeka uttalas på|peka och är ett verb -de.

Påpeka betyder:

Ordformer av påpeka

Aktiv

påpeka
infinitiv
påpekar
presens
påpekade
preteritum
påpekat
supinum
påpekande
presens particip
påpeka
imperativ

Passiv

påpekas
infinitiv
påpekas
presens
påpekades
preteritum
påpekats
supinum

Perfekt particip

påpekad en
~ + subst.
påpekat ett
~ + subst.
påpekade den/det/de
~ + subst.

Påpeka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Påpeka översättning

Engelska

point out
", I now weigh only 89 kilos", , the world champion pointed out.

Hur används ordet påpeka

  1. Det är värt att påpeka att all representationsbyggenskap knappast stärkt slottsägarnas ekonomiska situation. Karl den XI:s reduktion förbättrade knappast den enskilde adelsmannens ekonomi, och landet blev inte rikare genom Kart XII:s utrustningskrävande fälttåg. Modets växlingar på kontinenten kunde medföra nedmontering av gyllenläder till förmån för moderna material som siden- eller till och med papperstapeter. Detta skedde alltså inte i Sverige. Gyllenläder blev åter aktuellt i Sverige under senare delen av 1800-talet. (wikipedia.org)
  2. Om någon med titeln excellens eller bergsråd faktiskt har den befattning som titeln antyder kan man i skrift påpeka det med ”Verklige Excellensen N.N.” eller ”Verklige Bergsrådet N.N.” På så vis ökar substansen bakom titeln. (wikipedia.org)
  3. Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns. (wikipedia.org)
  4. Benämningen kosack kommer från det turkiska ordet kaz, som betecknar en fri man eller nomad. Kosack uttalas på ryska Kazzak. Första gången termen kosack dyker upp i historien är på 1300-talet i storfurstendömet Moskva som då betalar tribut till tatarerna och är under starkt kulturellt inflytande från tatarerna. Ordet finns också i namnbildningen Kazakstan som är ett land tillhörande den turkiska språkgruppen. Dock är det viktigt att påpeka att kosacker inte skall förväxlas med kazacher som är en helt annan folkgrupp. (wikipedia.org)
  5. I de nordiska länderna har lysning gått till så att prästen under tre på varandra följande kyrkosöndagar i samband med huvudgudstjänsten utlyser att två av församlingens medlemmar avser ingå äktenskap. Om kontrahenterna (brudgummen och bruden) kommer från olika församlingar, sker lysningen på båda orterna. På så sätt ges församlingen, som förväntas känna det blivande brudparet, tillfälle att påpeka eventuella hinder för vigseln. Historiskt tros kampen mot äktenskap mellan syskon och andra nära släktingar ha utgjort motivet till lysningen, men löften om ett liv i celibat, redan ingånget äktenskap eller tvångsäktenskap har också anförts som hindersskäl. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Påpeka Synonymer Betyder Uttal

Populärast: