Pandemi Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder pandemi, varianter, uttal och böjningar av pandemi

Pandemi synonym, annat ord för pandemi, vad betyder pandemi, förklaring, uttal och böjningar av pandemi.

Synonym till pandemi

Vad betyder och hur uttalas pandemi

Pandemi uttalas pan|demi [-mi´] och är ett substantiv -n -er.

Pandemi betyder:

Ordformer av pandemi

Singular

pandemi
obestämd grundform
pandemis
obestämd genitiv
pandemin
bestämd grundform
pandemins
bestämd genitiv

Plural

pandemier
obestämd grundform
pandemiers
obestämd genitiv
pandemierna
bestämd grundform
pandemiernas
bestämd genitiv

Pandemi är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet pandemi

  1. En pandemi (av grekiska pandemias, "hela folket"), förr farsot, är en epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Drabbas bara ett enskilt land talar man istället om en epidemi.
  2. Den 11 juni 2009 uppgraderades influensan (A/H1N1) till pandemi av Världshälsoorganisationen. Den uppmärksammades under våren 2009 i Mexiko och fick sedan spridning till flera länder. Den kallades först Mexikanska influensan. Men namnet möttes av stark kritik från mexikanskt håll och ändrades till Svininfluensan. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC ändrade i slutet av april 2009 namnet till Den nya influensan.
  3. Aids, som orsakas av retroviruset HIV, har utvecklats till en pandemi under de senaste årtiondena. Sjukdomen uppstod i Afrika och spred sig via Haiti till USA mellan 1966 och 1972. Infektionstalen i södra och östra Afrika ligger för närvarande (2014) på 25 procent. 2006 var 29,1 procent av de gravida kvinnorna i Sydafrika smittade av HIV.
  4. Förutom Aids finns ett antal andra infektioner som kan komma att utvecklas till pandemier.
  5. Tidigare bedömdes fågelinfluensan H5N1 vara ett allvarligt hot som en möjlig kommande pandemi. WHO har förutsagt en kommande mutation av fågelinfluensan, som gör det möjligt för det nya viruset att spridas från människa till människa. Om detta skulle ske finns det risk för att smittan utvecklas till en pandemi.
  6. I fallet influensa uppkommer ett pandemiskt virus typiskt genom att ett virus från en fågel och ett annat virus från en människa kombineras och bildar ett nytt virus hos en gris som därefter smittar människor. I fallet fågelinfluensa så smittar viruset direkt från fågel till människa. Om mutationen därigenom sker i människa befaras sjukdomsförloppet och därmed dödligheten att bli högre. Det har befarats att Marburgvirus och Ebolavirus i framtiden skulle kunna orsaka pandemier. Ebola är inte luftburet, men offret insjuknar och dör väldigt snabbt vilket förhindrar en snabb spridning då de smittade inte hinner sprida smittan till så många innan de insjuknar och redan korta karantänsperioder blir effektiva.
  7. Problem med antibiotikaresistenta bakterier är något som ökar. Ett exempel är multiresistenta stafylokocker, MRSA. Det är dessutom sannolikt att multiresistenta bakterier kan bli farsoter som följer på en influensapandemi.
  8. Influensapandemier är klassat som det nästörsta hotet mot mänskligheten efter miljöförstöringen. Konsekvenserna väntas bli ödesdigra för de delar av världen/samhällena som inte planerat för detta. För företagen kan 40 procent personalfrånvaro vara ödesdigert och kostnaden för sjukskrivningar kan väntas öka med mångmiljonbelopp under en period av 6-8 veckor. Därtill skall läggas kostnader för minskad produktivitet.
  9. Harrison, Dick. Pandemier - smittorna som dödat miljoner (13 november 2007 på Populär historias hemsida). (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.