Pension Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder pension, varianter, uttal och böjningar av pension

Pension synonym, annat ord för pension, vad betyder pension, förklaring, uttal och böjningar av pension.

Synonym till pension

Vad betyder och hur uttalas pension

Pension uttalas pens|ion [pa??o´n el. pen-] och är ett substantiv -en -er.

Pension betyder:

Ordformer av pension

Singular

pension
obestämd grundform
pensions
obestämd genitiv
pensionen
bestämd grundform
pensionens
bestämd genitiv

Plural

pensioner
obestämd grundform
pensioners
obestämd genitiv
pensionerna
bestämd grundform
pensionernas
bestämd genitiv

Pension är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Pension på Engelska

  • pension - pension point, national basic (old age) pension, long-term pension insurance, retirement annuity, disability pension, retire on a pension

Hur används ordet pension

  1. Avtalspensionens storlek varierar mellan olika avtalsområden och kan, för vissa arbetstagare utan kollektivavtal, helt saknas. Pensionen beräknas på två olika sätt beroende på riskregleringen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. (källa)
  2. Vid generalmönstringen inventerades hela regementet. När en ny soldat hade rekryterats och blivit godkänd av kompanichefen blev han rekryt för att sedan bli soldat först vid nästa generalmönstring om han approberades, d.v.s. antogs. Avsked kunde också bara beviljas vid generalmönstringen och skedde på knektens egen begäran eller på order från armén. Anledning till avsked kunde vara hög ålder, krigsskada eller sjukdom. Avskedade soldater kunde bli gratialister, d.v.s. erhålla pension om vissa villkor uppfylldes. Understödet utbetalades av Vadstena krigsmanshuskassa. (källa)
  3. Livsinkomst är den totala arbetsinkomst en person har under ett helt arbetsliv. Pensionen grundar sig delvis på livsinkomsten och delvis på inbetalda premier. (källa)
  4. Idag förekommer kamrerstiteln främst i bank- och försäkringssektorn, inom Svenska kyrkan samt i vissa allmännyttiga ideella föreningar och stiftelser. I övriga näringslivet har kamrer nästan helt ersatts med andra titlar, medan det i kommunal och statlig förvaltning pågår en gradvis förändring i takt med att befintliga kamrerer avgår med pension. (källa)
  5. Historiskt har dagens kantor föregåtts av klockaren, och, så småningom (1958), skol- och kyrkokantorerna. Skolkantorn hade heltidstjänst som vanlig lärare inom den obligatoriska skolans första sex år och dessutom upp till 15 veckotimmar kyrktjänst. Det visade sig rätt snart svårt att få tjänsteinnehavare till dessa tjänster och i början av 2000-talet gick de sista skolkantorerna i pension. (källa)
  6. En krigsveteran är person som deltagit i ett eller flera krig. Termen kommer av latinets vetus, som betyder "gammal". I romarriket betecknade termen den som pensionerats från militärtjänst. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.