Plädering synonym, annat ord för plädering, vad betyder plädering, förklaring, uttal och böjningar av plädering.

Synonym till plädering

Plädering översättning

Engelska

plea

Hur används ordet plädering

  1. – Jag har tidigare yrkat på att han bör få en strängare påföljd, och i min plädering kommer jag att yrka på att han ska dömas till fängelse istället för villkorligt, säger Ida Arnell. (metro.se)
  2. Plädering är ett slutanförande som part eller hans ombud får tillfälle till enligt 43 kap. 9 § (1942:740) rättegångsbalken under slutfasen av en huvudförhandling i en rättegång i domstol. Under pläderingen kan parten sammanfatta det rättsliga läget och argumentera för vad som talar för hans sak. Han kan även införa nya argument i målet genom att åberopa rättsfall och förarbeten. Detta utgör inget som strider mot rättegångsbalkens regler i övrigt om att ny bevisning inte får införas eftersom en grundförutsättning för alla rättegångar är att "domaren känner lagen" (jura novit curia). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Plädering Synonymer Betyder Uttal