Por Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder por, varianter, uttal och böjningar av por

Por synonym, annat ord för por, vad betyder por, förklaring, uttal och böjningar av por.

Vad betyder och hur uttalas por

Por uttalas por och är ett substantiv -en -er.

Por betyder:

Ordformer av por

Singular

por
obestämd grundform
pors
obestämd genitiv
poren
bestämd grundform
porens
bestämd genitiv

Plural

porer
obestämd grundform
porers
obestämd genitiv
porerna
bestämd grundform
porernas
bestämd genitiv

Por är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Por på Engelska

 • pore

Hur används ordet por

 1. Pors (Myrica gale) är en låg buske. (källa)
 2. Cellkärnan har ett eget membran, som består av två lipidmembran. Mellanrummet mellan dessa två membran är sammanfogat med det korniga endoplasmatiska retiklet. I detta dubbla membran finns även porer där molekyler transporteras mellan kärnan och cytosolen, i informationsutbytande syfte. (källa)
 3. Material kan innehålla stora mängder fukt även om det står i fuktjämvikt med omgivande luft. Fukt är bundet på olika sätt i materialstrukturen. På alla inre ytor kan vattenmolekyler vara adsorberade i ett tunt skikt, några molekyllager tjockt. Tjockleken hos adsorbatet beror på RF. I små porer binds vatten med hjälp av vattenmenisker, s k kapillärkondensation. Radien hos vattenmeniskerna bestäms av RF strax över menisken, ju högre RF desto större radie. Det innebär att vid en viss RF kan bara porer med en viss porradie innehålla fukt. I större porer kan inte en vattenmenisk bildas vid denna RF. (källa)
 4. Orsaken kan förklaras som en igensättning eller inklämning av porer (hårfolliklar), som dels hindrar utflödet av talg till hudens yta varvid en så kallad pormask, en komedon, uppstår, dels stimulerar en självförstärkande inflammatorisk reaktion. (källa)
 5. ADH kommer genom blodomloppet att nå njuren via arteria renalis. I njuren kommer ADH påverka vattenupptaget i njurens funktionella enhet nefronet. ADH påverkar permeabiliteten för vatten i nefronets sista del: samlingsrören. I samlingsrörens tubuliceller kommer ADH att uppreglera antalet Aquaporin 2 porer (AQP-2) på cellernas apikala membran (membranet som ligger in mot insidan av nefronet). Detta sker genom att ADH binder till metabotropa receptorer på tubulicellernas basolaterala membran (membranet mot interstitiet samt blodomloppet). Dessa metabotropa receptorer kommer vid ligandinbindning att aktivera ett adenylatcyklas via ett G-protein. Adenylatcyklaset kommer att tillverka cAMP som i sin tur aktiverar Proteinkinas A (PKA). PKA kommer att aktivera fler kinaser som till sist får vesiklar med AQP-2 porer att fusera med det apikala membranet. Således ökar vattenpermeabiliteten över det apikala membranet. Över det basolaterala membranet är permeabiliteten för vatten alltid hög på grund av Aquaporin-3 kanaler som ständigt finns här. (källa)
 6. Sedimentära bergarter kan delas in efter sediment som är avsatta i vattenmiljö och sediment som är avsatta på land. Genom olika vittrings- och erosionsprocesser bryts bergarter runt omkring oss ner. Vittringsprodukterna i form av grus, sand, silt, lera och joner transporteras ut till sjöar och hav via floder. När partiklarna når en tillräckligt låg hastighet faller de enligt Hjulströms diagram ned till botten och bildar sediment. Sedimenten kommer med tiden att överlagras av yngre sediment, detta ökar trycket på de äldre sedimenten. Det ökade trycket medför att sedimenten kompakteras, dess porositet minskar. Om trycket ökar ytterligare sedan kornen i sedimentet är maximalt kompakterade börjar kornen lösas upp i kanterna och de lösta mineralen förs bort av vattnet i porerna. Detta kallas tryckupplösning. När ytterligare sediment överlagrar sedimentpacken ökar den geotermiska gradienten, något som påskyndar kemiska reaktioner mellan sedimentkorn och porvatten. Så småningom kommer kristaller att börja bildas i porerna, när lösta mineral i porvattnet fälls ut. Denna process kallas cementering och ökar vidhäftningen mellan kornen såpass att sedimentet kan betraktas som en bergart. Processen under vilken en sedimentpacke ombildas till en sedimentär bergart kallas diagenes. (källa)
 7. Latexfärg är mycket vanlig vid målning av träfasader, och är idag oftast akrylatfärg, alltså latexfärg där bindemedlet består av polyakrylat. Den används dock inte som ensam färg då. För målning på trä utomhus krävs en noggrann förbehandling med oljefärg, för att skydda träet mot fuktskador, innan man stryker på latexfärg. Latexfärgen har nämligen inte förmågan att tränga in i träet, utan ligger som ett skikt utanpå, och porerna i detta skikt släpper igenom fukt men släpper inte lika lätt ut det under varma dagar, eftersom porerna då är mindre. Innan man förstod detta uppstod en hel del rötskador som gav "plastfärgen" dåligt rykte, men idag rekommenderar färgindustrin alltid underbehandling med oljefärg. (källa)
 8. Natriumsilikat är en av de silikater som använts för vattenglas, den konserveringsvätska som förr användes för att konservera ägg (se vidare nedan). Vattenglas där natriumsilikat lösts i vatten har formeln: (Na2 · 4 H2O). Den fungerar genom att den tätar porerna i äggens skal. Efter hand reagerar vattenglasen med koldioxid, CO2 i luften, och den från början glasklara vätskan övergår till en vit flockig, halvfast massa. (källa)
 9. En molekylsikt är ett material med små porer av väldefinierad storlek som används som absorptionsmedel för gaser och vätskor. Principen är att molekyler som är tillräckligt små för att tränga genom porerna absorberas, medan större molekyler inte gör det. På så sätt fungerar materialet som en "sil" (sikt) för molekyler. (källa)
 10. Trä har fördelen framför plast att det är något "självläkande", att ytliga skåror sluter sig själva. Hårda, täta träslag med små porer, som lönn är bäst. Bra hårdhet och täthet hjälper till att skydda från att vätska och smuts tränger in i träet. Röd ek som har stora porer där bakterier kan frodas, även efter rengöring, är exempelvis ett olämpligt material för skärbrädor. Tropiska träslag kan innehålla gifter eller allergener. Även om bambu egentligen är ett gräs, kan laminerade bambubitar vara ett bra och hållbart material för skärbrädor. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.