Presumtion synonym, annat ord för presumtion, vad betyder presumtion, förklaring, uttal och böjningar av presumtion.

Synonym till presumtion

Vad betyder och hur uttalas presumtion

Presumtion uttalas pre|sumt|ion [-m?o´n] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av presumtion

Singular

presumtion
obestämd grundform
presumtions
obestämd genitiv
presumtionen
bestämd grundform
presumtionens
bestämd genitiv

Plural

presumtioner
obestämd grundform
presumtioners
obestämd genitiv
presumtionerna
bestämd grundform
presumtionernas
bestämd genitiv

Presumtion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet presumtion

  1. Sedan en lagändring 2002 gäller numera enligt den viktiga 20a § att fel som visar sig inom sex månader efter det att en vara avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas. Det innebär i princip att det föreligger en presumtion för att fel som uppstår inom sex månader från köpet har funnits redan från början. Omvänd bevisbörda gäller således under den tiden och det är upp till den näringsidkare som inte vill avhjälpa felet att försöka motbevisa att felet var ursprungligt. (wikipedia.org)
  2. Presumtion (från (latin) præsumptio, "föregripande") är en juridisk term för antagandet att det föreligger ett samband mellan en viss presumerande omständighet och en annan presumerad omständighet utan att särskild bevisning för detta måste läggas fram. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Presumtion Synonymer Betyder Uttal