Programkod Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder programkod, varianter, uttal och böjningar av programkod

Programkod synonym, annat ord för programkod, vad betyder programkod, förklaring, uttal och böjningar av programkod.

Vad betyder och hur uttalas programkod

Programkod uttalas pro|gram|kod och är ett substantiv.

Programkod betyder:

Ordformer av programkod

Singular

programkod
obestämd grundform
programkods
obestämd genitiv
programkoden
bestämd grundform
programkodens
bestämd genitiv

Plural

programkoder
obestämd grundform
programkoders
obestämd genitiv
programkoderna
bestämd grundform
programkodernas
bestämd genitiv

Programkod är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet programkod

  1. Det finns också RAM-minnen som inte går att använda som primärminne, oftast för att det är för långsamt eller inte är skrivbart (minne för programkod behöver dock inte vara skrivbart, annat än till den del programmet innehåller självmodifierande kod eller tabeller över variabla minnespositioner). (wikipedia.org)
  2. Klass (programmering) – i objektorienterad programmering ett avsnitt programkod (wikipedia.org)
  3. Kodkommentar – ett avsnitt programkod i ett datorprogram som ligger mellan särskilda markörer, och därför inte tas med i kompilering eller exekvering (wikipedia.org)
  4. Fusk inom datorspel är en funktion som ofta medvetet möjliggjorts av utvecklaren. Fusk är ofta koder eller fuskprogram som kan ge spelfigurer extra styrkor eller påverka hur spelbanan ser ut. Ett exempel på ett känt datorspelsfusk är Konamikoden. En mer avancerad variant av fusk i spel som är distribuerade över flera datorer är förändringar av spelets programkod på den egna datorn för att dra nytta av information som klienten känner till men inte förmodas delge spelaren, till exempel wallhack som tillåter spelaren att se sina motståndare genom väggar. (wikipedia.org)
  5. Inom datatekniken är ett programbibliotek (engelska: library) en samling subrutiner som används för att utveckla mjukvara. De bibliotek som ingår i plattformens grundläggande infrastruktur kallas systembibliotek. Programbibliotek innehåller stöd i form av programkod och datastrukturer som tillsammans tillhandahåller tjänster för separat användarprogram (ofta kallade "klientprogram" eller "klienter"). Detta möjliggör distribution och modifikation av biblioteket på ett modulärt sätt. Några exekverbara filer är både självständiga program men även programbibliotek, men de flesta programbibliotek kan inte exekveras för sig själva. I stället binds klientprogram till programbibliotek genom en process som kallas länkning. (wikipedia.org)
  6. Källkod (från den engelska termen source code), även kallad programtext, programkod eller ibland bara program eller kod, utgörs av instruktioner, data och kommentarer i ett givet programspråk. Källkodens form är ämnad för att vara lättarbetad och förståelig för en mänsklig programmerare, samtidigt som en dator lätt kan tolka den. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.