Programvara Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder programvara, varianter, uttal och böjningar av programvara

Programvara synonym, annat ord för programvara, vad betyder programvara, förklaring, uttal och böjningar av programvara.

Synonym till programvara

Vad betyder och hur uttalas programvara

Programvara uttalas pro|gram|vara och är ett substantiv.

Programvara betyder:

Ordformer av programvara

Singular

programvara
obestämd grundform
programvaras
obestämd genitiv
programvaran
bestämd grundform
programvarans
bestämd genitiv

Plural

programvaror
obestämd grundform
programvarors
obestämd genitiv
programvarorna
bestämd grundform
programvarornas
bestämd genitiv

Programvara är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Programvara på Engelska

 • software

Hur används ordet programvara

 1. Gratisprogram eller freeware är datorprogram som är kostnadsfria att använda. Till skillnad från spridprogram (shareware) kan gratisprogram användas obegränsad tid och obegränsat antal gånger. I allmänhet avser gratisprogram kostnadsfri proprietär programvara, det vill säga program där användaren inte har tillgång till och rätt att ändra i källkoden. Vanligen innefattas således inte fri programvara i begreppet. (wikipedia.org)
 2. I hackerkulturen ingår även en filosofi om att programvara inte ska vara enskild egendom. Tanken om den fria tillgången och gemensamma utvecklandet av tekniken har senare utvecklats vidare av aktiva inom fri programvara. (wikipedia.org)
 3. Vinkelparenteserna är inte samma tecken som mindre än- och större än-tecken (<, >, ), också om dessa används som vinkelparenteser i vissa sammanhang, ifråga om datorer för att ASCII inte gjorde någon skillnad och uttryckligen ASCII-tecknen (och deras motsvarigheter i Unicode) har speciell betydelse för viss programvara. (wikipedia.org)
 4. En hemdator i början av 1980-talet hade i allmänhet några kilobyte ledigt minne för användarprogram (ZX80 hade 1 KB, ABC 80 16 KB arbetsminne), med möjlighet att expandera till några tiotal kilobyte, och en kassettbandspelare eller en diskettstation (den senare eventuellt ett dyrt tillval) som sekundärminne. Många modeller använde en TV som skärm. Många hemdatorer kunde kopplas till skrivare och modem. I datorns ROM fanns i allmänhet en BASIC-tolk. Många av datorerna hade plats för en insticksmodul för utvidgningar eller programvara. Tangentbordet var integrerat i datorlådan. (wikipedia.org)
 5. Hårdvara i en dator är alla de saker som man kan ta på, till exempel grafikkort, cd-spelare och i förlängningen även sladdar. Motsatsen kallas programvara eller mjukvara och det är alla de program som används i datorn. (wikipedia.org)
 6. Immateriell, något som inte är av materia. En immateriell tillgång kan till exempel vara en uppfinning, en idé, ett varumärke. Också programvara till datorn är immateriell: man köper inte programvaran utan licenserar i stället rätten att använda den. (wikipedia.org)
 7. Datavetenskap, datalogi eller informationsbehandling (finlandssvenska) är studiet av de teoretiska grunderna för information, beräkning och dess tillämpning, företrädesvis de som utförs av datorer med hjälp av programvara. En vetenskapsman som utövar datavetenskap kallas datorforskare (eller datavetare). (wikipedia.org)
 8. Samma sak gällde den programvara som användaren behöver ha för att kommunicera med internet, kallad Berkeley sockets alternativt Winsock, och applikationsprogram såsom webbläsare och e-postprogram: från början var dessa "tillägg" till operativsystemen som man behöver installera i datorn, men i och med de senare versionerna av Windows 95, Linux och Apple OS, så började det integreras i operativsystemen, vilket gjorde det mycket enklare för vanligt folk att kunna ansluta sig till internet. Idag[när?] innefattar även smartmobiler denna typ av programvara. (wikipedia.org)
 9. Kopieringsskydd är ett skydd eller hinder för att undvika kopiering och icke-auktoriserad användning av data, film eller musik. Detta läggs oftast in för att förhindra att skivor och program olagligt kopieras och sedan fildelas över hela världen. Ett kopieringsskydd kan innebära att en musikskiva inte går att spela upp i en dator eller att man inte kan ta en säkerhetskopia av ett köpt spel eller program. Det finns lite olika tekniker för kopieringsskydd, vanligast är att någon typ av programvara läggs med på skivan och "säger åt" datorn vad den får göra och inte. En annan typ av kopieringsskydd är macrovision som försvårar kopierandet av en analogt lagrad videofilm. (wikipedia.org)
 10. Men det fanns även externa ljudkort till de allra första hemdatorerna, ca 1984/1985 (Sinclair, Commodore, BBC, Amstrad, Spectravideo m.m.). Dessa ljudkort innehöll ofta en tre-kanals ljudkrets, elektronik för talsyntes och/eller 8 bitars ljudinspelning (sampling), vissa hade även stöd för MIDI som var relativt nytt då. Synthlegenden Vince Clarke använde exempelvis ett MIDI-interface i kombination med en BBC Micro Computer för att spela in en del av den musik han gjorde under 80-talet. Under 80-talet var ljudkorten i sin linda. De innehöll en mängd olika funktioner och man visste inte riktigt vart utvecklingen skulle röra sig. Talsyntes i hårdvara försvann från ljudkorten allt eftersom datorerna blev snabbare och detta kunde göras i programvara. Samma sak gäller ljudgeneratorerna. Det kunde också göras i programvara och dagens ljudkort fyller en mer grundläggande funktion på det sättet att de tillhandahåller funktioner för att spela in och spela upp ljud som syntetiseras eller reproduceras i programvara snarare än hårdvara. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.