Rättsinstans Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rättsinstans, varianter, uttal och böjningar av rättsinstans

Rättsinstans synonym, annat ord för rättsinstans, vad betyder rättsinstans, förklaring, uttal och böjningar av rättsinstans.

Vad betyder och hur uttalas rättsinstans

Rättsinstans uttalas rätts|in|stans och är ett substantiv.

Ordformer av rättsinstans

Singular

rättsinstans
obestämd grundform
rättsinstans
obestämd genitiv
rättsinstansen
bestämd grundform
rättsinstansens
bestämd genitiv

Plural

rättsinstanser
obestämd grundform
rättsinstansers
obestämd genitiv
rättsinstanserna
bestämd grundform
rättsinstansernas
bestämd genitiv

Rättsinstans är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet rättsinstans

  1. Rättsinstans – en beslutsnivå inom juridik och förvaltning. (wikipedia.org)
  2. Krigsrätt är en sedan 1949 avskaffad svensk rättsinstans. Krigsrätten var lägsta krigsdomstol (underrätt) och utgjordes av fyra eller fem militära ledamöter och en auditör. (wikipedia.org)
  3. Laga kraft innebär att ett beslut, eller en dom ifrån en rättsinstans börjar "formellt gälla" då det inte finns några förbehåll eller hinder för dess ikraftträdande. En dom vinner laga kraft när fristen för överklagande har gått till ända, om den då ännu inte har överklagats. (wikipedia.org)
  4. Polisstat är en stat där en maktfullkomlig poliskår, ofta en hemlig polis, upprätthåller ordningen med hjälp av godtyckligt övervakande, censur, frihetsberövande, angiveri och ibland tortyr och avrättningar, utan att medborgarna har tillbörligt skydd från domstol eller någon annan rättsinstans. En polisstat skiljer sig därför från en rättsstat. (wikipedia.org)
  5. Rådhusrätten var för övrigt fram till 1849 andra rättsinstans inom stadens "rågång" (6 kapitlet 1 § Rättegångsbalken i 1734 års lag), medan kämnärsrätten utgjorde första instans inom samma område. (wikipedia.org)
  6. En rättsinstans, instans eller rätt definieras som en avdelning inom ett lands domstolar. Den domstol som först äger rätt att uppta ett mål sägs döma i eller vara första instans. En domstol som sen dömer i ett från en sådan instans vidareskickat mål kallas en överdomstol och sägs döma i andra instans och så vidare. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.