Rättspatos Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rättspatos, varianter, uttal och böjningar av rättspatos

Rättspatos synonym, annat ord för rättspatos, vad betyder rättspatos, förklaring, uttal och böjningar av rättspatos.

Vad betyder och hur uttalas rättspatos

Rättspatos uttalas rätts|pat|os och är ett substantiv.

Ordformer av rättspatos

Singular

rättspatos
obestämd grundform
rättspatos
obestämd genitiv
rättspatoset
bestämd grundform
rättspatosets
bestämd genitiv

Rättspatos är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet rättspatos

  1. Alla dessa egenskaper är dock inte överförda till de senare filmerna med Peter Haber och Mikael Persbrandt i huvudrollen – där han är än aggressivare, hotar och misshandlar misstänkta i jakten på det som han uppfattar som rättvisan, samtidigt som han är empatisk mot brottsoffer liksom mot förövare som angripit sina plågoandar. Han är också betydligt populärare inom kåren, trots att han även i dessa filmer är frispråkig och emot kamaraderi. Hans chef Marin Beck kritiserar ofta hans brutalitet, men är samtidigt väldigt undfallande mot honom. Larsson är å sin sida lojal mot Beck när Beck genomför relevanta utredningar bakom ryggen på sin chef, eftersom Larsson bryr sig mer om rättspatos än att följa regler. I Haber/Persbrandt-filmerna hamnar Larsson ibland i konflikt med kvinnliga kollegor, men tar förbehållslöst deras parti när de råkar illa ut och brukar bli vän med dem. Larsson har också en son som heter Tom, enligt filmen I stormens öga. (källa)
  2. Den atletiske men matglade Montalbano är jovialisk och djupt förstående inför de smärre mänskliga svagheter han möter i sitt yrke. Däremot har han ett starkt rättspatos då det gäller mer allvarliga brott. I det privata har han ett ganska komplicerat kärleksliv. En stor dos humor finns även med i handlingen och det är huvudsakligen Montalbanos assistent Catarella som står för den komiska biten. En typisk inledning av ett avsnitt går ut på att Montalbano blir uppringd av den upphetsade Catarella som flåsar fram ett "dottore, dottore" (titeln för akademiker i Italien) varefter han på ett något oklart vis skildrar ett nytt mordfall. (källa)
  3. Sharia är en idé om en gudomlig rätt, och dess tolkning fiqh utgör konkreta lagar och normer. Dessa stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia vänder sig inte bara till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos, men utgör även grund för politisk islam (islamism), och lägger stor vikt vid en idé om andlig renhet genom kroppslig renhet. Sharia liknar på så sätt i mångt och mycket talmud, den judiska lagen (se halacha), men har även vissa likheter med tankarna bakom kristen puritanism. (källa)
  4. Alhem kom att handlägga många uppmärksammade mål och var angelägen om att nå ut i massmedia och möta allmänhetens frågor. Vid Alhems pensionering 2008 fick han följande beskrivning av Madeleine Leijonhuvfvud, pensionerad professor i straffrätt: "– Sven-Erik Alhem är en ovanlig åklagare genom att han alltid varit beredd att svara på mediernas frågor. Att han haft och nu vid sin pensionering fortfarande har den inställningen beror helt enkelt på att han anser det viktigt och angeläget att öka förståelsen förättssystemet och att han har ett rättspatos.". (källa)
  5. Anders Vilhelm Lundstedt, född 11 september 1882 i Göteborg, död 20 augusti 1955 i Uppsala, var juris professor i Uppsala från 1914. Vid sidan av Karl Olivecrona var han en av de främsta juristerna inom Uppsalaskolan. Därtill var han riksdagsledamot för socialdemokraterna och en ofta förekommande röst i den offentliga debatten, mycket beroende på sitt starka rättspatos vilket drev honom att många gånger öppet ta ställning i diverse kontroversiella politiska frågor och rättsprocesser. (källa)
  6. Hennes tidigare make, Holger drack och var våldsam mot henne och dottern, och det hela slutade i skilsmässa. Maken hamnade därefter i fängelse för bedrägeri. Ingeborg mötte Mads när han och hans son Daniel sov över hos hennes föräldrar, där hon också bodde efter skilsmässan. Hon blir anställd i Mads butik, Tøjhuset 1929. Efter att deras inledningsvis platoniska relation utvecklat sig till kärlek får hon först större ansvar med bland annat inköp. Men under årens lopp får hon allt mindre att göra och - mot sin vilja - hamnar hon i en position där hon främst får sköta hemmet och arrangera representativa affärsmiddagar. Ingeborg är den stabiliserande faktorn i familjens liv. Hon stöttar Mads karriär, men håller honom också nere på jorden när hans planer blir lite väl högtflygande. Hon är en sympatisk person med stor empati, rättspatos och fingertoppskänsla. (källa)
  7. Ofvandahl gjorde sig känd för sin pekoraldiktning, sina politiska inlägg på vers samt för sina av debattlusta fyllda aktiviteter inom liberala studentföreningen Verdandi, där hans debattinlägg vittnade om ett starkt rättspatos och socialt engagemang. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.